top of page

Panelsamtaler OJDF

Panelsamtalene ved Oslo Jazzdansfestival er et samarbeid med PRODA profesjonell dansetrening, med formål å tilrettelegge for kompetansehevende tilbud og aktivitet for dansekunstnere i det Norske dansefeltet.
Vi ønsker å tilgjengeliggjøre de kommende panelsamtalene for alle interesserte gjennom nettsiden vår i årene fremover, ettersom mye av tematikken som kommer opp gjennom disse samtalene både skaper rom for refleksjon og ettertanke og kan være en kilde til utvidet forståelse av både jazzdansens natur, egenart og dagsaktuelle utvikling og historie, samt innblikk i bredden som finnes av uttrykk i dansefeltet som helhet.

Vi håper dette over tid kan bidra til økt kunnskap og innsikt i jazzdansens utvikling i Norge. God fornøyelse!

Oslo Jazzdansfestival

 

bottom of page