Søknadsinfo OJDF 2020

Søknadsfrist: 15.12.2019
 
Send til:
post@oslojazzdansfestival.no
Merk søknaden med: "OJDF2020"

Søknader må inneholde:

Én A4-side CV i word-format for hvert individ som skal delta scenisk, + en egen CV for koreograf om vedkommende ikke medvirker som danser. CV skal inneholde fullt navn, bostedsadresse, oppdatert kontaktinformasjon, relevant utdannelse og relevant erfaring

Tydelig og kortfattet prosjektbeskrivelse, som blant annet må inneholde beskrivelse av verket/koreografien, musikkbruk, lengde på stykket og hvordan verket deres er relevant for samtidens sceniske jazzdans som kunstuttrykk.

I tillegg ønsker vi videoklipp til enten ferdig eller påbegynt materiale, og ved evt. utvelgelse til programmet 2020 vil vi trenge både bilder og promovideo av stykket til program, markedsføring og sosiale medier.

Begrensninger for lengde på koreografier:

Solo: 4-7 minutter

Duett: 6-9 minutter

Gruppe: 8-12 minutter

OBS! Alle koreografer må selv stå for rettighetene til bruk av evt. innspilt musikk i scenisk sammenheng, og alle aktører må være profesjonelle/ferdig utdannet.

© 2018 by Oslo Jazzdans Festival. Proudly created with Wix.com
 

  • Instagram Social Ikon
  • @oslojazzdansfestival